Chia sẻ Code Amibroker

Đoạn code này giúp hiển thị tốt hơn cho MACD.

Mô tả:

MACD cắt lên đường Signal của nó sẽ xuất hiện mũi tên xanh, ngược lại là mũi tên đỏ.

MACD > 0 sẽ có 2 màu: xanh dương và xanh lá. Nếu MACD tăng so với phiên trước thì hiển thị màu xanh dương và MACD giảm so với phiên trước thì hiển thị màu xanh lá.MACD < 0 sẽ có 2 màu: đỏ và vàng. Nếu MACD tăng so với phiên trước thì hiển thị màu vàng và MACD giảm so với phiên trước thì hiển thị màu đỏ.

Xem thêm