ĐỌC NHANH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Giảng viên: Trần Ngọc Báu

 • 4.90

Giới thiệu khoá học

Báo cáo tài chính là tài liệu được các doanh nghiệp niêm yết công bố hàng kỳ nhằm giúp nhà đầu tư nắm được tình hình tài chính cũng như kết quả kinh doanh của doanh nghiệp. Việc phân tích báo cáo tài vì vậy là một công việc cực kỳ quan trọng và không thể thiếu trong quá trình tìm hiểu doanh nghiệp của nhà đầu tư.

Khóa học “Đọc nhanh báo cáo tài chính” thuộc chương trình đào tạo của Finaedu cung cấp cho nhà đầu tư những kiến thức quan trọng và cần thiết trong quá trình phân tích một bản báo cáo tài chính. Từ đó nhà đầu tư có thể đưa ra quyết định đầu tư hoặc tìm kiếm cơ hội đầu tư mới dựa trên các con số tài chính này.

Khóa học này sẽ giúp bạn:

 • Nắm bắt được ý nghĩa của các khoản mục trong báo cáo tài chính
 • Nhận biết được những doanh nghiệp có dấu hiệu gian lận tài chính
 • Hiểu rõ các chỉ số tài chính quan trọng của doanh nghiệp
 • Nắm được tình hình tài chính và dự báo tài chính của công ty trong tương lai
 • Phân tích doanh nghiệp nhanh hơn với công cụ bổ trợ
 • Tự tìm kiếm cơ hội đầu tư bằng phương pháp phân tích cơ bản
 • Chương trình đào tạo

  Khoản mục Tiền và tương đương tiền

  Khoản mục Đầu tư tài chính ngắn hạn

  Khoản mục Hàng tồn kho

  Khoản mục Khoản phải thu

  Khoản mục đầu tư tài chính dài hạn

  Khoản mục tài sản cố định

  Khoản mục xây dựng cơ bản dở dang

  Khoản mục Bất động sản đầu tư

  Khoản mục Lợi thế thương mại

  Các khoản mục trong vốn chủ sở hữu

  Các khoản mục trong vay nợ ngắn hạn

  Các khoản mục trong vay nợ dài hạn

  Luyện kỹ năng đọc nhanh bảng cân đối kế toán với phần mềm FinaPro

  Phân rã báo cáo kết quả kinh doanh

  Đọc hiểu báo cáo lưu chuyển tiền tệ

  Kỹ năng đọc liên kết 3 báo cáo tài chính khi phân tích doanh nghiệp

  Chỉ số đòn bẩy và đo lường khả năng thanh toán

  Chỉ số đo lường hiệu quả hoạt động

  Chỉ số đo lường hiệu quả kinh doanh

  Chỉ số định giá doanh nghiệp

  Phân rã mô hình Dupont

  Lọc cơ hội đầu tư hấp dẫn với báo cáo tài chính

  Thực hành phân tích sâu doanh nghiệp bằng FinaPro

  Chia sẻ kinh nghiệm quản trị danh mục đầu tư

  Giảng viên phụ trách

  Ông Trần Ngọc Báu

  Ông Báu là nhà đầu tư, nhà kinh doanh, người sáng lập FinaHoldings – công ty chuyên về cung cấp dữ liệu tài chính, huấn luyện về đầu tư và kiến tạo xây dựng doanh nghiệp bền vững.

  Với bề dày 9 năm kinh nghiệm trong các lĩnh vực Ngân hàng, Tài chính – Kế toán và Đầu tư. Ông từng công tác và nắm giữ vị trí tại các tập đoàn và công ty danh tiếng như: Ho Chi Minh City Securities Corporation; Viet Capital Securities; Tan Nam Long JSC, Naka Group, Gen Holdings,….

  Ông để lại dấu ấn với hiệu suất đầu tư vượt trội trung bình 34%/ năm trong 7 năm ghi nhận lịch sử đầu của mình… Người tiên phong đưa phong trào trực quan hóa dữ liệu thành biểu đồ tài chính tại Việt Nam. Bên cạnh đó, ông còn là diễn giả được yêu mến tại các chương trình hội thảo, sự kiện chuyên môn về tài chính trong nước.

  Video học thử

  Đăng ký lớp học

  ĐỌC VÀ HIỂU SÂU SẮC BÁO CÁO TÀI CHÍNH VỚI ĐỘI NGŨ FINAEDU

  7,900,000 OFFLINE

  6,500,000 ONLINE

  ĐĂNG KÝ NGAY!

  Hoặc liên hệ 0986.429.307 để được tư vấn